0961693381

Showing 1–12 of 80 results

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Bảng di động

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Bảng vẽ kỹ thuật

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Dao phay

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Dao tiện

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Dao xọc

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Lò nhiệt luyện

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Máy thử kéo, nén vạn năng

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình các khối hình học cơ bản

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cắt bổ chi tiết 3D

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Tủ đựng hồ sơ và dụng cụ