0961693381

Hiển thị kết quả duy nhất

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Lò nhiệt luyện

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Máy thử kéo, nén vạn năng

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Tủ đựng hồ sơ và dụng cụ

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy chiếu

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy vi tính

0