0961693381

Hiển thị kết quả duy nhất

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Hệ thống mạng LAN

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy chiếu

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Máy in

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Máy scanner

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy vi tính

0

2. Phòng học ngoại ngữ - KT Cơ Khí

Phần mềm diệt Virus

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Tủ đựng dụng cụ