0961693381

Showing 1–12 of 14 results

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Bộ mẫu nhiên liệu, vật liệu bôi trơn

30,000,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Bộ mẫu vật liệu

25,000,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Bộ mẫu vật thể

23,000,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy chiếu

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Máy in

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Máy scanner

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy vi tính

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối

28,800,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

81,600,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động bánh răng

36,000,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động đai

21,600,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động ma sát

28,800,000