0961693381

Hiển thị kết quả duy nhất

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy in

2. Phòng thực hành máy vi tính - Điện Công Nghiệp

Máy Scan (Scanner)

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính

2. Phòng học ngoại ngữ - KT Cơ Khí

Phần mềm diệt Virus

0

2. Phòng thực hành máy vi tính - Điện Công Nghiệp

Phần mềm vẽ mạch

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Thiết bị lưu trữ dữ liệu