0961693381

Hiển thị kết quả duy nhất

3. Phòng ngoại ngữ - Điện Công Nghiệp

Khối điều khiển thiết bị ngoại vi

3. Phòng ngoại ngữ - Cơ khí cắt gọt

Khối điều khiển trung tâm

2. Phòng thực hành máy vi tính - Điện Công Nghiệp

Máy Scan (Scanner)

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính

3. Phòng ngoại ngữ - Cơ khí cắt gọt

Tai nghe

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Thiết bị lưu trữ dữ liệu