0961693381

Showing 1–12 of 21 results

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành điện 1 chiều

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành điện xoay chiều

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình động cơ 1 pha

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình động cơ 3 pha

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình hệ thống an toàn điện

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình thực hành điện tử cơ bản

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thiết bị đo lường điện

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành cảm biến