0961693381

Showing 1–12 of 25 results

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Khối D

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Khối V

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Bàn máp

5. Phòng thực hành cơ bản

Bàn nguội

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ đo cơ khí

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Bộ dụng cụ lấy dấu

5. Phòng thực hành cơ bản

Cabin hàn

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Dụng cụ cơ khí cầm tay

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Động cơ điện 3 pha roto lồng sóc

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Ê tô song hành

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Giá hàn đa năng