0961693381

Showing 1–12 of 30 results

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ 1 chiều

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Bàn thực hành

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ đo lường điện

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Dao lồng dây

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Dụng cụ cơ khí cầm tay

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ điện 1 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ đồng bộ 3 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ không đồng bộ 3 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Đồng hồ đo tốc độ vòng quay