0961693381

Hiển thị kết quả duy nhất

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Bàn nguội dùng cho gia công nhỏ

25,368,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Bàn thực hành điều khiển của giáo viên chuyên dùng cho đào tạo

56,106,000

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Bộ dụng cụ bảo hộ lao động

27,328,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ nghề điện cơ bản

20,258,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Giá để vật tư di động cho lắp đặt điện

12,197,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình bộ điều khiển tụ bù chuyên dùng cho đào tạo

125,398,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện chuyên dùng cho đào tạo

462,000,000

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình tủ phân phối điện 1 pha chuyên dùng cho đào tạo

32,017,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình tủ phân phối điện 3 pha chuyên dùng cho đào tạo

143,903,000