0961693381

Hiển thị kết quả duy nhất

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Bàn thực hành điện

68,172,000

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành điều khiển tốc độ động cơ DC có phản hồi tốc độ

43,520,000

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành lập trình PLC

428,107,000

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Ghế giáo viên

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Ghế học viên

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Khung gá CPU thiết bị lập trình

975,000

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Khung gá màn hình

2,023,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Tủ đựng thiết bị thực hành chuẩn module A4 cửa kính

10,117,000