0961693381

Showing 1–12 of 164 results

10. Phòng thực hành điện ô tô

Bàn thực hành tháo, lắp

24,000,000

7. Phòng thực hành động cơ ô tô

Bảng mô phỏng đèn CAN

9. Phòng thực hành gầm ô tô

Biến mô thủy lực

14,400,000

4. Phòng điện cơ bản

Bộ khí cụ điện

33,600,000

9. Phòng thực hành gầm ô tô

Bộ khung xe

174,800,000

9. Phòng thực hành gầm ô tô

Bộ ly hợp

17,760,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Bộ mẫu vật liệu

25,000,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Bộ mẫu vật thể

23,000,000

9. Phòng thực hành gầm ô tô

Bộ moay ơ

22,800,000

7. Phòng thực hành động cơ ô tô

Bộ phần mềm thực hành ảo