0961693381

Showing 1–12 of 50 results

Thiết bị đào tạo nghề hàn

Mặt nạ hàn 9-13 (MMA/MIG-MAG/TIG)

1,786,000

Thiết bị đào tạo nghề hàn

Máy cắt plasma 25A, 1 pha

30,128,000

Thiết bị đào tạo nghề hàn

Máy cắt plasma 25K

Thiết bị đào tạo nghề hàn

Máy cắt plasma 35A, 1 pha

43,870,000

Thiết bị đào tạo nghề hàn

Máy gia nhiệt 3700 W, 1 pha

65,270,000