0961693381

Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay
Thương hiệu: Tân Phát
Bao gồm các dụng cụ phục vụ cho đào tạo nghề, được xuất xứ nhiều nước khác nhau