0961693381

Động cơ điện 3 pha (module đào tạo động cơ điện xoay chiều) – chuyên dùng cho đào tạo

Model: TPAD.E680X
Thương hiệu: TPA
Xuất xứ: Vietnam