0961693381

Mô hình hệ thống lái điện tử: Có đầy đủ các thiết bị hỗ trợ chẩn đoán: Giắc OBDII, mạng Can

142,425,000

Model: TPE-073104

Thương hiệu: TPE

Xuất xứ: Việt Nam