0961693381

Mô hình mẫu theo chuẩn MOST (Media Oriented Systems Transport)

Mô hình mẫu theo chuẩn MOST (Media Oriented Systems Transport)
Model:
Hãng sản xuất: Tân Phát
Xuất xứ: Việt Nam