Mô hình đào tạo

Sa bàn hệ thống điện

244,800,000

Mô hình đào tạo

Sa bàn hệ thống smartkey

393,600,000

Mô hình đào tạo

Máy khởi động

6,000,000

Mô hình đào tạo

Hệ thống âm thanh

48,000,000

Mô hình đào tạo

Máy nén điều hòa

8,400,000

Mô hình đào tạo

Mô tơ gạt mưa

2,880,000

Mô hình đào tạo

Mô tơ nâng hạ kính

864,000

Mô hình đào tạo

Giá đỡ cửa xe

12,960,000

Mô hình đào tạo

Hệ thống truyền lực

150,000,000

Mô hình đào tạo

Hệ thống phanh dầu

93,600,000

Mô hình đào tạo

Bộ ly hợp

17,760,000

Mô hình đào tạo

Hộp số cơ khí

28,800,000

Mô hình đào tạo

Hộp số tự động

43,200,000

Mô hình đào tạo

Hệ thống phanh khí nén

141,600,000

Mô hình đào tạo

Cơ cấu phanh tay

24,000,000

Mô hình đào tạo

Biến mô thủy lực

14,400,000

Mô hình đào tạo

Bộ moay ơ

22,800,000

Mô hình đào tạo

Vỏ xe ô tô

190,000,000

Mô hình đào tạo

Bộ khung xe

174,800,000

Mô hình đào tạo

Giá chữ V

9,720,000

Mô hình đào tạo

Giá treo động cơ

23,400,000

Mô hình đào tạo

Động cơ ô tô Hybrid

580,800,000

Mô hình đào tạo

Bộ khí cụ điện

33,600,000

Mô hình đào tạo

Bộ mẫu vật liệu

25,000,000

Mô hình đào tạo

Bộ mẫu vật thể

23,000,000