Danh mục sản phẩm

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Dao xọc

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Dao phay

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Dao tiện

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Bảng di động

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Bảng vẽ kỹ thuật

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Tủ đựng hồ sơ và dụng cụ

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cắt bổ chi tiết 3D

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình các khối hình học cơ bản

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy chiếu

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy vi tính

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

81,600,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động ma sát

28,800,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động bánh răng

36,000,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động đai

21,600,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động xích

21,600,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối

28,800,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình mối ghép ren – then – then hoa

19,680,000