Danh mục sản phẩm

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Dao xọc

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Dao phay

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Dao tiện

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Bảng di động

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Bảng vẽ kỹ thuật

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Tủ đựng hồ sơ và dụng cụ

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Lò nhiệt luyện

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Máy thử kéo, nén vạn năng

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cắt bổ chi tiết 3D

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình các khối hình học cơ bản

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Máy scanner

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - ô tô

Máy in

0

3. Phòng ngoại ngữ - Cơ khí cắt gọt

Tai nghe

3. Phòng ngoại ngữ - Cơ khí cắt gọt

Khối điều khiển trung tâm

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Thiết bị lưu trữ dữ liệu

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy mài tròn ngoài 270 x 750 mm, 1 HP

1,242,163,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy mài phẳng 250 x 500 mm, 2HP

642,000,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy mài phẳng 300 x 600 mm, 5HP

766,120,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy khoan bàn 55-60 mm, 2.2 kW

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay nằm vạn năng 1524 x 305 mm, 5 HP

1,380,300,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay đứng vạn năng 1270 x 300 mm, 5 HP

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay đứng-ngang vạn năng 300 x 1270 mm, 5 HP

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện vạn năng 430 x 750 mm, 5 HP (7.5 HP Inverter)

396,478,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy khoan bàn 25 mm, 0.55 kw

43,870,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy khoan bàn 20 mm, 0.37 kw

23,711,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy khoan bàn 16 mm, 0.25 kW

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy mài hai đá 200 mm, 0.3 kW

8,731,000

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy mài hai đá 250 mm, 0.75 kW

23,112,000

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy mài hai đá 300 mm, 1.5 kW

37,878,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy hút bụi khô 60 lít, 4000W

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy cắt tôn thủy lực chuyên dùng cho đào tạo

2,129,300,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay đứng vạn năng 750 x 320 mm, 2.2 KW

1,455,200,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy Cưa lắc chuyên dùng cho đào tạo

321,000,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy cưa vòng Frejoth

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy khoan bàn 16 mm, 0.25 kw

20,865,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy mài phẳng 400 x 800 mm, 5HP

994,608,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy khoan bàn 16 mm, 0.75 kw

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện vạn năng 206 x 750 mm, 3 HP

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện vạn năng 206 x 1000 mm, 3 HP

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy mài tròn ngoài 270 x 600 mm, 1HP

1,434,870,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy cưa đứng 660 x 700 mm, 2HP

279,270,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện vạn năng 370×740 mm, 15 HP (20 HP Inverter)

1,006,870,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay đứng đầu rơvonve 254 x 1270 mm, 5HP

445,120,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy khoan cần 305x1275mm, 5HP

695,008,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện vạn năng 630 x 1500 mm, 7.5 HP

685,870,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy cưa cần tự động 3HP

738,878,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy cưa cần tự động 5HP

845,300,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy cưa vòng ngang hai trụ 10HP

1,943,120,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay CNC

2,619,895,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay đứng-ngang vạn năng 300 x 1470 mm, 5 HP

792,870,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện vạn năng 300 x 1000 mm, 7.5 HP

471,870,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy khoan cần 210×950 mm, 2 HP

378,780,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC 200x150mm, 7.5 HP

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy trung tâm gia công đứng CNC 7.5 HP

2,442,318,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy lốc tôn thủy lực 3 trục

2,360,500,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy chiếu

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy vi tính

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động

81,600,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động ma sát

28,800,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động bánh răng

36,000,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động đai

21,600,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình cơ cấu truyền động xích

21,600,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối

28,800,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Mô hình mối ghép ren – then – then hoa

19,680,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC SL2500AY

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC PL1600

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC SL2000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy cưa đứng KS-100A

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy cưa đứng KS-40A

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện vạn năng FHL-1730

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay đứng vạn năng FVHM-GS300A