DANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Bộ thực hành PLC S7 1200

150,938,000

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Máy la-ze đơn giản

802,678,000

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Bộ thực hành khí nén nâng cao chuyên dùng cho đào tạo

417,270,000

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Tay gắp khí nén chuyên dùng cho đào tạo

18,218,000

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Rô bốt 6 trục tự do chuyên dùng cho đào tạo

2,003,610,000

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Mô hình thang máy

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Mô hình Rô bốt công nghiệp

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Mô hình phân loại sản phẩm theo màu

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Mô hình thiết bị chiết rót, đóng chai

Thiết bị đào tạo nghề cơ điện tử

Mô hình đào tạo servo 1 trục