Danh mục sản phẩm

2. Phòng học ngoại ngữ - KT Cơ Khí

Phần mềm diệt Virus

0

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy mài tròn ngoài 270 x 750 mm, 1 HP

1,242,163,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC 200x150mm, 7.5 HP

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy lốc tôn thủy lực 3 trục

2,360,500,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC SL2500AY

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC PL1600

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC SL2000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện vạn năng FHL-1730

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy phay đứng vạn năng FVHM-GS300A