Danh mục sản phẩm

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Hộp kiểm tra

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình mẫu phanh đỗ xe điện tử

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình hệ thống phanh thủy lực

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình trục xe

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình Mẫu Trợ lực tay lái

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Bàn làm việc kèm ê tô và tủ ngăn kéo

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Thiết bị thông tin xe điện và động cơ điện

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Bộ dụng cụ bảo trì bảo dưỡng chuẩn MOST

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Bộ dụng cụ bảo dưỡng bảo trì chuẩn CAN

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Thiết bị kiểm tra túi khí airbag

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Dụng cụ chuyên dùng cho điều hòa không khí ô tô

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Máy kiểm tra phân tích điều hòa không khí

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Thiết bị kiểm tra hệ thống

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Bộ dụng cụ kiểm tra hệ thống điều hòa ( Đồng hồ nạp gas)

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Các Mẫu mô hình khác Locktronics Hybrid

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Bộ dụng cụ đặc dụng cho điện thế cao

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Các dụng an toàn lao động cá nhân

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Máy đo độ cách điện

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Máy đo tần số cầm tay

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình mẫu theo chuẩn MOST (Media Oriented Systems Transport)

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Model bảng táp lô theo chuẩn LIN (Local Interconnect Network)

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Bảng mô phỏng đèn CAN

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Máy tính xách tay

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình chẩn đoán động cơ lai Hybrid

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Modul lỗi trong Xe điện cao áp

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô phỏng pin cao áp

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Huấn luyện mô hình điện cao áp

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Thiết bị nạp điện

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình Động cơ điện và Hệ thống cao áp

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình xe ô tô hybrid Toyota Prius prime 2018 ( đã qua sử dụng)

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình xe ô tô hybrid Toyota Prius prime 2018 ( Mới 100%)

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình xe ô tô điện Tesla 2018 ( mới 100% )

12. Phòng kỹ thuật cao áp ô tô và hệ thống cơ sở dữ liệu

Mô hình xe ô tô điện Tesla 2015 ( Đã qua sử dụng)