Danh mục sản phẩm

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy chiếu

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy vi tính

0

8. Phòng học nhiên liệu

Giá chữ V

9,720,000

8. Phòng học nhiên liệu

Xe 3 tầng để chi tiết

5,300,000