Danh mục sản phẩm

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy cắt cầm tay

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy hàn hồ quang

5. Phòng thực hành cơ bản

Cabin hàn

5. Phòng thực hành cơ bản

Bàn nguội

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy mài 2 đá

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy mài hai đá 200 mm, 0.3 kW

8,731,000

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy mài hai đá 250 mm, 0.75 kW

23,112,000

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy mài hai đá 300 mm, 1.5 kW

37,878,000

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy chiếu

0

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Cơ khí cắt gọt

Máy vi tính

0