DANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị đào tạo nghề điện công nghiệp

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình tủ điều khiển máy công cụ

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Khối D

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Khối V

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình động cơ 3 pha

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình động cơ 1 pha

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình thực hành điện tử cơ bản

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành điện xoay chiều

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành điện 1 chiều

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình hệ thống an toàn điện

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ 1 chiều

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Phần mềm thực hành mô phỏng và tương tác (tùy chọn)

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trang bị điện máy tiện

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trang bị điện máy phay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trang bị điện máy doa 2620

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trang bị điện máy mài 3A161

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trang bị điện máy khoan 2A55

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Dao lồng dây

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Dụng cụ cơ khí cầm tay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ đo lường điện

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mỏ hàn

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy cắt cầm tay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Máy khoan cầm tay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Phôi máy phát điện xoay chiều và 1 chiều

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Phôi động cơ vạn năng

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Phôi động cơ không đồng bộ 3 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Phôi động cơ điện 1 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Lõi thép máy biến áp

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Máy đo tỷ số máy biến áp

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Máy quấn dây

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Tủ sấy

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Đồng hồ đo tốc độ vòng quay

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Bàn thực hành

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ đồng bộ 3 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ không đồng bộ 3 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ điện 1 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Máy phát điện xoay chiều 3 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Máy phát điện xoay chiều 1 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Máy biến áp tự ngẫu

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trạm bơm

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình thang máy

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình cầu trục

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Động cơ điện 3 pha roto lồng sóc

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Bàn thực hành trang bị điện

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Mặt nạ hàn

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Kìm kẹp phôi hàn

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Bộ dụng cụ lấy dấu

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ đo cơ khí

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Dụng cụ cơ khí cầm tay

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Máy hút bụi

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Tủ sắt

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Thiết bị uốn cong

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Tủ sấy que hàn

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy hàn hồ quang

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Bàn máp

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Máy khoan bàn

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Ê tô song hành

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Hệ thống hút khói hàn

5. Phòng thực hành cơ bản

Cabin hàn

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Giá hàn đa năng

5. Phòng thực hành cơ bản

Bàn nguội

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy mài 2 đá

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Máy phát xung chuẩn

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Máy hiện sóng

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Mô hình máy phát điện

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Tủ đựng thiết bị thực hành chuẩn module A4 cửa kính

10,117,000

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Ghế giáo viên

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Ghế học viên

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Khung gá CPU thiết bị lập trình

975,000

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Khung gá màn hình

2,023,000

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Bàn thực hành điện

68,172,000

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành điều khiển tốc độ động cơ DC có phản hồi tốc độ

43,520,000

9. Phòng thực hành tự động hóa - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành lập trình PLC

428,107,000

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Mô hình máy biến áp 3 pha

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Mô hình máy biến áp 1 pha

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành cảm biến

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thiết bị đo lường điện

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình mẫu vật liệu điện

3. Phòng ngoại ngữ - Cơ khí cắt gọt

Tai nghe

3. Phòng ngoại ngữ - Điện Công Nghiệp

Khối điều khiển thiết bị ngoại vi

3. Phòng ngoại ngữ - Cơ khí cắt gọt

Khối điều khiển trung tâm

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Thiết bị lưu trữ dữ liệu

2. Phòng thực hành máy vi tính - Điện Công Nghiệp

Máy Scan (Scanner)

2. Phòng học ngoại ngữ - KT Cơ Khí

Phần mềm diệt Virus

0

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Phần mềm vẽ điện

2. Phòng thực hành máy vi tính - Điện Công Nghiệp

Phần mềm vẽ mạch

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy in

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Tủ đựng dụng cụ

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Hệ thống mạng LAN

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy chiếu (Projector)

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ nghề điện cơ bản

20,258,000

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Bộ dụng cụ bảo hộ lao động

27,328,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Giá để vật tư di động cho lắp đặt điện

12,197,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Bàn nguội dùng cho gia công nhỏ

25,368,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Bàn thực hành điều khiển của giáo viên chuyên dùng cho đào tạo

56,106,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình bộ điều khiển tụ bù chuyên dùng cho đào tạo

125,398,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình tủ phân phối điện 3 pha chuyên dùng cho đào tạo

143,903,000

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình tủ phân phối điện 1 pha chuyên dùng cho đào tạo

32,017,000

8. Phòng thực hành lắp đặt điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện chuyên dùng cho đào tạo

462,000,000