Danh mục sản phẩm

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Phần mềm vẽ điện

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy in

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Tủ đựng dụng cụ

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Hệ thống mạng LAN

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy chiếu (Projector)

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính