Danh mục sản phẩm

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Thiết bị lưu trữ dữ liệu

2. Phòng thực hành máy vi tính - Điện Công Nghiệp

Máy Scan (Scanner)

2. Phòng học ngoại ngữ - KT Cơ Khí

Phần mềm diệt Virus

0

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Bộ phần mềm phông chữ tiếng Việt

2. Phòng thực hành máy vi tính - Cơ khí cắt gọt

Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office

2. Phòng thực hành máy vi tính - Điện Công Nghiệp

Phần mềm vẽ mạch

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy in

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính