Danh mục sản phẩm

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình động cơ 3 pha

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình động cơ 1 pha

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình thực hành điện tử cơ bản

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành điện xoay chiều

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành điện 1 chiều

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình hệ thống an toàn điện

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Máy phát xung chuẩn

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Máy hiện sóng

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Mô hình máy phát điện

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Mô hình máy biến áp 3 pha

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Mô hình máy biến áp 1 pha

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thực hành cảm biến

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Bộ thiết bị đo lường điện

4. Phòng điện cơ bản - Điện Công Nghiệp

Mô hình mẫu vật liệu điện

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy in

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy chiếu (Projector)

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính