Danh mục sản phẩm

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Khối D

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Khối V

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Động cơ điện 3 pha roto lồng sóc

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Mặt nạ hàn

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Kìm kẹp phôi hàn

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Bộ dụng cụ lấy dấu

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ đo cơ khí

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Dụng cụ cơ khí cầm tay

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Máy hút bụi

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Tủ sắt

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Thiết bị uốn cong

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Tủ sấy que hàn

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy hàn hồ quang

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Bàn máp

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Máy khoan bàn

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Ê tô song hành

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Hệ thống hút khói hàn

5. Phòng thực hành cơ bản

Cabin hàn

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Giá hàn đa năng

5. Phòng thực hành cơ bản

Bàn nguội

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy mài 2 đá

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy in

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy chiếu (Projector)

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính