Danh mục sản phẩm

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình tủ điều khiển máy công cụ

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Phần mềm thực hành mô phỏng và tương tác (tùy chọn)

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trang bị điện máy tiện

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trang bị điện máy phay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trang bị điện máy doa 2620

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trang bị điện máy mài 3A161

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trang bị điện máy khoan 2A55

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ đo lường điện

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mỏ hàn

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy cắt cầm tay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Máy khoan cầm tay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình trạm bơm

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình thang máy

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình cầu trục

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Bàn thực hành trang bị điện

5. Phòng thực hành cơ khí - Điện Công Nghiệp

Dụng cụ cơ khí cầm tay

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy in

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Tủ đựng dụng cụ

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy chiếu (Projector)

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mô hình tủ phân phối điện 1 pha chuyên dùng cho đào tạo

32,017,000