Danh mục sản phẩm

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ 1 chiều

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Dao lồng dây

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Dụng cụ cơ khí cầm tay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ đo lường điện

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Mỏ hàn

5. Phòng thực hành cơ bản

Máy cắt cầm tay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Máy khoan cầm tay

6. Phòng thực hành trang bị điện - Điện Công Nghiệp

Bộ dụng cụ nghề điện cầm tay

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Phôi máy phát điện xoay chiều và 1 chiều

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Phôi động cơ vạn năng

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Phôi động cơ không đồng bộ 3 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Phôi động cơ điện 1 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Lõi thép máy biến áp

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Máy đo tỷ số máy biến áp

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Thiết bị kiểm tra chịu tải máy biến áp

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Máy quấn dây

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Tủ sấy

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Đồng hồ đo tốc độ vòng quay

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Bàn thực hành

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ đồng bộ 3 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to dây quấn

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ không đồng bộ 3 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Động cơ điện 1 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Máy phát điện xoay chiều 3 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Máy phát điện xoay chiều 1 pha

7. Phòng thực hành máy điện - Điện Công Nghiệp

Máy biến áp tự ngẫu

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Tủ đựng dụng cụ

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy chiếu (Projector)

1. Phòng kỹ thuật cơ sở - Điện Công Nghệp

Máy vi tính