DANH MỤC SẢN PHẨM

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mô hình kho bảo quản lạnh

400,208,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mô hình kho bảo quản đông

536,918,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mô hình máy cấp đông kiểu tiếp xúc

416,745,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mô hình máy cấp đông gió

480,690,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mô hình máy cấp đông IQF

1,541,295,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Bộ đào tạo chẩn đoán lỗi máy nén hở

732,270,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Hệ thống đào tạo về bơm nhiệt cơ bản

1,401,015,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Bộ đào tạo hệ thống thông gió dùng quạt ly tâm

1,167,705,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Máy nén bán kín

155,925,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Máy nén hở

183,015,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Hệ thống máy làm đá cây

962,115,000