Danh mục sản phẩm

7. Phòng thực hành động cơ ô tô

Mô hình hệ thống phanh ABS

2. Phòng học ngoại ngữ - KT Cơ Khí

Phần mềm diệt Virus

0

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy mài tròn ngoài 270 x 750 mm, 1 HP

1,242,163,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC 200x150mm, 7.5 HP

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy lốc tôn thủy lực 3 trục

2,360,500,000

Thiết bị đào tạo nghề cắt gọt kim loại

Máy tiện CNC SL2500AY

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Kính hiển vi

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Kính lúp

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Kìm cách điện

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Cờ lê

1. Phòng Kỹ thuật cơ sở - Hàn

Mỏ lết

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mô hình kho bảo quản lạnh

400,208,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mô hình kho bảo quản đông

536,918,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mô hình máy cấp đông kiểu tiếp xúc

416,745,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mô hình máy cấp đông gió

480,690,000

Thiết bị đào tạo nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mô hình máy cấp đông IQF

1,541,295,000

Tin tức